پروژه ساختمان رشید

پروژه ساختمان رشید

 
پروژه ساختمان رشید
 
وزن سازه: ۱۳۰۰ تن
 
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای