پروژه هروی

پروژه هروی

 

پروژه هروی

وزن سازه: ۵۰۰تن

نوع اتصالات: جوشی