پروژه مادر

پروژه مادر

 

پروژه مادر

وزن سازه: ۱۳۵۰ تن

نوع اتصالات: پیچ و مهره ای