پروژه زعفرانیه

پروژه زعفرانیه

 

پروژه زعفرانیه

وزن سازه: ۸۰۰ تن

نوع اتصالات: پیچ و مهره ای