پروژه توسعه صادرات

پروژه توسعه صادرات

 

پروژه توسعه صادرات

وزن سازه: ۱۳۰۰ تن

نوع اتصالات: پیچ و مهره ای