پروژه پاسداران

پروژه پاسداران

 

پروژه پاسداران
وزن سازه:۸۵۰ تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای