پروژه ساختمان تجارت الکترونیک تهران

پروژه ساختمان تجارت الکترونیک تهران

 

پروژه ساختمان تجارت الکترونیک تهران
 
وزن سازه: ۱۲۰۰۰ تن
 
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای