پروژه رما رزیدنس

پروژه رما رزیدنس

 

پروژه: رما رزیدنس
 
وزن سازه: ۸۰۰۰ تن
 
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای