پروژه آفتاب درخشان

پروژه آفتاب درخشان

 
 
وزن سازه: ۲۰۰۰ تن
نوع اتصالات: جوشی