پروژه دزاشیب

پروژه دزاشیب

 
پروژه دزاشیب
 
وزن سازه: ۱۳۰۰ تن
 
نوع اتصالات: جوشی