باز کردن ورق های رول تا ضخامت 25 میلی متر

باز کردن ورق های رول تا ضخامت 25 میلی متر